سفارش تبلیغ
صبا ویژن

وبلاگ شخصی پیمان زارعی

 

رنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست  0

(فردوسی خردمند)

 


زبان عضویست که وزنش اندک و کم ولى عبادت و گناهش بسیار بزرگ است » .زبان با یک تهمت نابجا ، یا یک دروغ ، قدرت دارد آبروى پنجاه ساله انسان بى گناهى را بریزد ، یا مال و جان بى تقصیرى را بر باد دهد .و زبان مى تواند با گفتار الهى بین دو نفر را اصلاح نموده ، آبروى مسلمانى را حفظ کند ، و مال و عرض مؤمنى را از خطر برهاند آرى ! این است طاعت بزرگ او

(غزالی طوسی )

 


آموزش اندیشه کردن : در مدارس ؛ اندک نشانی از آن نمی توان یافت ؛ حتی در دانشگاه ها ؛حتی در میان شناخته ترین فیلسوفان ؛ آری می بینم که منطق به عنوان یک نظریه ؛ کار و تکنیک ؛ دارد به سستی می گراید .

 (فردریش نیچه )

 


بازده خرد برای اهل معنا ، کلام سکرآور است .

(ارد بزرگ)

 


انسان دانا به جای آنکه در انتظار رسیدن یک فرصت خوب در زندگی باشد خود  آن را به وجود می آورد . (فرانسیس بیکن)

 


سفر ، نای روان است برای اندیشه و آرمان بزرگ فردا . (اُرد بزرگ)

 


وفاداری به حال است که وفاداری به آینده را آماده می سازد .( فنلون)

 


کاهلی خشم بدن را در پی دارد و چه زود با لرزش و تلاتم آن را بروز می دهد .( اُرد بزرگ)

 


با شوهر خود نیز مثل‌ یک‌ کتاب‌ رفتار کنید. فصلهای‌ خسته‌کننده‌ آن‌ را اصلا نخوانید . (سونی‌ اسمارت)

 


برای آنکه پرواز کنی ، پیکر خویش را به حال خود رها مکن .( اُرد بزرگ)

 


من اندیش? خود را در معرض این فکر مسخره رندانه قرار نمی دهم که هرچه بر سر آدمی می آید ، خیر و صلاح اوست ، بلکه بر آنم که هر کسی از پیشامد به بهترین وجه استفاده کند ، مانند انسان خوب و فرزانه ای عمل کرده است . (کمبرلند)

 


بی خردی  است، که بگویم  کسی بدی را بی بهانه (دلیل )انجام می دهد .                (فردوسی خردمند)

 


تاریکی در زندگی ماندگار و ابدی نیست ، برسان روشنایی .

( اُرد بزرگ)

 


ارسال شده در توسط پیمان زارعی عمرآبادی


 


اگرمی خواهی خوشبخت باشی برای خوشبختی دیگران بکوش.   بتهونکسی که شاد وخندان است همیشه وسیله شادی راپیدا
می کند.   شوپنهاور

جوانی نیمروز زندگی وپیری شبانگاه ظلمانی آن است . شکسپیر

برای شب پیری درروزگارجوانی چراغی باید تهیه کرد.   بلوت رکد
ارسال شده در توسط پیمان زارعی عمرآبادی