سفارش تبلیغ
صبا ویژن

وبلاگ شخصی پیمان زارعی


خیلی ها می توانند حرف بزنند ، خیلی ها می توانند بنویسند . اما هیچ کس مثل هم حرف نمی زند و همینطور نمی نویسد . برخی تنها شامل سخنان لغو وبیهوده هستند . بعضی ها خیلی می فهمند ولی نمی توانند افکارشان را به زبان یا روی کاغذ بیاورند ، و بعضی های دیگر هستند که می توانند این کار را به سادگی انجام دهند . و با این کارشان طرز تفکر و افکار و اعتقاداتشان را به دیگران انتقال دهند .

 به نظر شما این تفاوتها چرا وجود دارند . خب درصد خیلی کمی را ما اختصاص به عوامل ژنتیکی می دهیم . ولی درصد زیادی از ان بستگی به خودمان ، اطرافیانمان و محیطی که در ان زندگی می کنیم دارد . و درصد خیلی خیلی زیاد ان به خود فرد مربوط می شود که چگونه زندگی می کند ، چگونه فکر می کند ، چگونه رفتار می کند ، چگونه عمل می کند ، چگونه یاد می گیرد و چگونه انسانی است و...

خب لوازم سخن گفتن را همه در اختیار دارند مثل فکر ، زبان ، حروف و ... . و هنر این است که یک نفر بتواند به زیبایی فکر کند و به نحو احسند این حروف و صداها را به گونه ای با هم تلفیق کند و به نحوی پشت سر هم بچیند که یک سخن یا نوشته ی الحام بخش یا جادویی ایجاد شود . به نظر من خوب حرف زدن یک هنر است و من خودم خیلی سعی میکنم که به بهترین شیوه حرف بزنم ولی خیلی کار سختی است ، باید تمرکز و تمرین کرد تا یاد گرفت ولی بعضی ها به طور خدادادی از این نعمت برخوردار هستند . هنر ، زیبایی و کلا" چیزهای زیبا جزء خوبی ها هستند و خوبی از خوبی سر چشمه می گیرد . می خواهم بگویم که یک سخن زیبا از یک فکر زیبا به وجود می اید و یک فکر بیمار و بد جز سخن و نوشته بیهوده و شیطانی هیچ گاه نمی تواند سخنان زیبا خلق کند . من نمی خواهم موضوع را فقط به طرز سخن گفتن محدود کنم ، چون انسانی که خوب است و خوب می اندیشد می تواند تمام کارهای مثبتی که شما فکرش را می کنید انجام دهد .

شما اگر زندگی نامه شاعران و نویسندگان و دانشمندان برگ را مطالعه کرده باشید خواهید فهمید که انسانهای خوبی بوده اند و به مرحله ای از کمال رسیده اند که توانسته اند این اثار خارقالعاده را از خود خلق کنند ، یعنی زیبایی درونی خود را به بیرون انتقال داه اند ، بعضی به شکل یک نقاشی برخی به شکل شعر یا رمان یا یک قطعه موسیقی و برخی به صورت یک علم . و یک فکر پلید هم جنگها ، جنایات و دیگر بدی ها را به ارمغان می اورد .

بله سخنان و نوشته های زیبا و جذاب و جادویی از فکر زیبا ی یک انسان خوب که دارای ذهنی خلاق است سرچشمه می گیرد .

پس بیایید زیبا فکر کنیم تا خالق زیبایی باشیم .

       


ارسال شده در توسط پیمان زارعی عمرآبادی