سفارش تبلیغ
صبا ویژن

وبلاگ شخصی پیمان زارعی

اگرمیخواهی تغییری در خود یابر روی رفتار یا احساست خود ایجاد کنی :

1- تصمیم بگیر چه می خواهی و چه چیزی مانع بدست آوردن آن می شود و چه کسی می خواهی بشوی .

2- از آنچه در توست احساس درد کن و یک (چرا)های قرنی بوجود آور و تغییر کن یعنی ترس را در اکنون ببین نه در آینده و فردا .

3- سعی کن عادت خود را به صورت خنده دار عوض کنی و کاری کنی وضعیت موجودیت عوض شود .

4-یک جانشین محکم و انرژی بخش خلق کن .


ارسال شده در توسط پیمان زارعی عمرآبادی